Vilkår og betingelser

 

 

Vilkår og betingelser

Understående vilkår og betingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester gjennom Pakkehuset.no sine systemer, og- eller tjenester / produkter. Disse vilkår og betingelser gjelder alle bestillinger herunder men ikke begrenset til e-post, chat, sms og telefon.

Pris

Priser angis eksklusive moms. Ved bekreftet bestilling kan prisene kun endres av omstendigheter som Pakkehuset.no ikke råder over, f.eks. vesentlig endring av råvarepriser, valutaendringer eller endring av momssatsene.

Tilbakebetaling

Eventuelle tilbakebetalinger skjer i første rekke direkte til det kortet kunden betalte med. Hvis Kunden ikke betalte med kort betaler vi tilbake til bankkonto, personkonto eller bankgiro konto. Tilbakebetalingen skjer innen 10 arbeidsdager f.o.m. den dagen vi har mottatt og godkjent retur.

Leveringstid

leveringstid på Prototype er 7-14 virkedager etter at vi har mottatt din bestilling. Normal leveringstid for produksjon er ca. 1-2 mnd.

Leveranseforsinkelse og ansvarsbegrensninger

Om det oppstår forsinkelse med leveransen får kunden beskjed via telefon og/eller e-post. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å fullføre din bestilling. Det kan imidlertid oppstå situasjoner som gjør det umulig for oss å fullføre en bestilling, f.eks. om vår leverandør ikke kan levere etter avtale. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss alt erstatningsansvar ved leveranseforsinkelser.

Kunden aksepterer ved disse betingelser at Pakkehuset.no ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader, tap av fortjeneste, oppdrag eller lignende relatert til våre tjenester. Uavhengig av om informasjon om slikt tap er gitt eller ikke.

Bestilling

Når bestillingen er akseptert, regnes det som endelig, og kunden har da betalingsforpliktelser ovenfor Pakkehuset.no AS. Bestillingen kan ikke angres etter dette tidspunktet da det hender at vi har allerede kommet i gang med produksjon av innsendt design eller er under leveranse av endelig produkt.
 
Annet
 
Ved å akseptere disse betingelsene godkjenner kunden også at vi fra tid til annen kan sende nyhetsbrev.
Kunden kan når som helst melde seg av nyhetsbrevet. Vi forbeholder oss retten til å innhente kunders logo for bruk som referanser i forbindelse med markedsføring av våre tjenester.